Bij mij op het werk zijn er regelmatig collega’s die een conflict met elkaar hebben. Op het moment dat ze bij onze leidinggevende komen, geeft deze aan dat ze dat samen moeten oplossen. Soms gaat dat goed, maar heel vaak blijft het doorsluimeren.

Conflicten horen bij samenwerken. Met zoveel verschillende mensen en verschillende inzichten, karakters en standpunten is het niet vreemd dat er verschil van mening is. Als je dagelijks zo’n acht uur per dag in elkaars gezelschap doorbrengt, zijn irritaties ook bijna niet te vermijden. De één wil dit en de ander dat. Maar het is belangrijk goed met de conflicten om te gaan. Jaarlijks melden zich in Nederland zo’n 90.000 mensen ziek vanwege een uit de hand gelopen ruzie op de werkvloer.

We vinden een conflict vaak lastig. Liever houden we het gezellig. Dat betekent dat we in de praktijk vaak de kwestie of de persoon ontlopen, vermijden en dat we ons terug trekken uit het contact. Toen ik voor het eerst met school op kamp ging en er wat onenigheid dreigde over de verdeling van de slaapplekken, sprong één van de moeders naar voren met de woorden: “Hou het goed, hou het fijn”. Dat is sindsdien de kreet in onze familie als er iets dreigt. Eigenlijk jammer, omdat een conflict ook voor duidelijkheid en inzicht kan zorgen. Bij de vorming van een team wordt vaak gezegd dat de stormfase, waarin juist tegenstellingen duidelijk worden, zo belangrijk is omdat deze fase zorgt voor een goede basis om van daaruit weer hechter en steviger als team te worden. Zonder wrijving geen glans…

Bij een conflict kun je onderscheid maken in instrumentele conflicten of taakconflicten die gaan over het werk zelf. Daarnaast zijn er sociaal-emotionele conflicten, die gaan over de samenwerking, over persoonlijke eigenschappen. Tenslotte kunnen er ook belangenconflicten zijn. Afhankelijk van het soort conflict kan de aanpak gekozen worden. Maak je duidelijke afspraken, communiceer je echt open met elkaar of onderhandel je.

Ik vind het verstandig dat de leidinggevende jouw collega’s adviseert om eerst samen in gesprek gaan. Mocht het de collega’s niet lukken het conflict onderling uit te praten, dan zal de leidinggevende wél in actie moeten komen. Hij kan dan beide partijen in staat stellen het verhaal te doen. Het is verstandig dit gesprek zo snel mogelijk te houden, voordat het uit de hand loopt. Denk aan de wijze raad van een oude brandweerman die zei: ’Zelfs de allergrootste fik kun je met een kopje water blussen, als je er maar vroeg genoeg bij bent…”.

Eerder verschenen in Tubantia