Coaching

Persoonlijke Coaching

Coaching is een prima instrument om de persoonlijke effectiviteit te vergroten. Door coaching neemt de zelfacceptatie, zelfsturing, het reflecterend en zelfoplossend vermogen toe.
Uitgangspunten vormen de waarden, ambities en talenten van ieder individu. De oplossing zit altijd in uzelf. U kunt uw talenten verder ontwikkelen, belemmeringen accepteren of doorbreken. Dit leidt tot effectiever gedrag en gewenste resultaten in relatie tot de werksituatie.

Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven

In het oriënterend intakegesprek komt de doelstelling van de coaching aan de orde. Dit is tevens een kennismaking waarin gekeken wordt naar de samenwerking met mij, waarbij ook de noodzakelijke ‘klik’ gevoeld moet worden. Vervolgens maak ik een voorstel waarin het doel, de werkwijze, duur en frequentie zijn opgenomen. Na afloop volgt een evaluatie.

Iedere coaching is maatwerk. Afhankelijk van de vraagstelling worden diverse methoden en technieken ingezet: Verschillende gesprekstechnieken, zelfonderzoek d.m.v. oefeningen en tests, kernkwaliteiten, Rationele Effectiviteit Training (RET), Transactionele Analyse,Voice Dialogue, NLP technieken, visualisaties, training met behulp van de camera, enzovoorts.

Voorbeelden van coachingstrajecten:

 • Coaching van managers op het gebied van leiderschap
 • Ontwikkelen van competenties horende bij een rol en/of functie
 • Versterken van communicatieve vaardigheden
 • Presentatie vaardigheden
 • Ontwikkelen en versterken van zelfvertrouwen, sensitiviteit en assertiviteit

Teamcoaching

Werken in een team is leuk, maar ook lastig. Teamcoaching kan processen versnellen, waardoor deze effectiever en efficiënter uit worden gevoerd.

Het is prettig samen iets tot stand te brengen, maar je hebt ook te maken met verschillende persoonlijkheden (teamrollen) en verschillende inzichten. Er spelen zaken als macht, invloed, teamdoelen en individuele wensen. Het team is een systeem, waarbij de teamleden invloed hebben op het team en andersom. Het team is constant in ontwikkeling en wordt aangestuurd door een leidinggevende met een bepaalde stijl van leidinggeven of is zelfsturend. Kortom een interessant gebeuren.

Teamcoaching richt zich op het optimaliseren van het team. Ideaal gezien functioneert het team het best als er voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • Een gemeenschappelijk doel
 • Betrokkenheid van teamleden bij het doel en bij elkaar
 • Duidelijke verdeling van rollen en verantwoordelijkheden
 • Heldere werkafspraken, procedures en afspraken
 • Onderling vertrouwen, waardering en respect
 • Bieden elkaar collegiale hulp en waarderen elkaars bijdrage en inzet
 • Meningsverschillen of conflicten worden die op basis van respect besproken en opgelost

Concrete werksituaties vormen altijd het uitgangspunt. Door een heldere diagnose wordt de situatie in kaart gebracht. Waar loopt het team vast en waar ligt de oplossing? Ligt het accent op de inhoud zoals taken en doelstellingen of behoeven de processen, zoals communicatie en onderlinge samenwerking aandacht. Ook de stijl van leidinggeven, de groepsontwikkeling en de communicatieniveaus worden meegenomen in de groepscoaching. Elk traject is maatwerk en de interventies zijn effectief.