Loopbaanadvies

Loopbaanadvies: Meer dan een baan

Loopbaanadvies geeft u meer dan alleen een nieuwe baan. Werk is belangrijk. Het geeft naast inkomen ook structuur, sociale contacten, voldoening, waardering en uitdaging. Het verlies van werk is daarom een ingrijpende gebeurtenis.

Jacqueline van Vreden bureau voor training en coaching gelooft heel sterk in een persoonlijke begeleiding. Uw specifieke situatie is ons uitgangspunt. Het versterken van zelfvertrouwen, het naar boven halen van kwaliteiten en het geven van zicht op eigen mogelijkheden, daar beginnen we mee.

Vervolgens begeleiden we u met onze beproefde methodiek naar een nieuwe baan.

Jacqueline van Vreden bureau voor training en coaching: klein en professioneel

 

Onze organisatie is klein, lean & mean. Daarmee borgen wij de persoonlijke benadering van onze kandidaten, want per opdracht selecteren wij de adviseurs uit ons zeer omvangrijke netwerk. Als gevolg daarvan krijgt u altijd een op maat gesneden begeleiding.

Al onze adviseurs zijn senior. Zij worden vaker door ons ingeschakeld en zijn bekend met onze werkwijze en methodieken, ze zijn zeer ervaren en beschikken over minimaal 15 jaar werkervaring in het begeleiden en bemiddelen van mensen. Jacqueline van Vreden bureau voor training en coaching werkt samen met alle uitzendbureaus en werving & selectiebureaus in de regio en daarbuiten.

De werkwijze in hoofdlijnen

Oriënterende gesprek

In dit individuele gesprek vindt de kennismaking plaats. Belangrijk is of u de ‘klik’ voelt, die zo essentieel is in de samenwerking. Deze ‘klik’ moet overigens wederzijds zijn, wij moeten het gevoel krijgen dat we u succesvol kunnen begeleiden. Onze visie en werkwijze zullen nader toegelicht worden.

Intake gesprek

Tijdens het intakegesprek staat onze kennismaking met u centraal. Hoe kijkt u tegen de situatie aan? Waaraan heeft u behoefte?

Daarnaast komen opleiding, ervaring, interesses en kwaliteiten aan de orde. Er wordt een eerste aanzet gegeven tot de verkenning van het toekomstperspectief.

Begeleiding en bemiddeling

Mobiliteitstraining

U krijgt de mogelijkheid om deel te nemen aan een mobiliteitstraining.

Het doel van deze training:

 • Delen van ervaringen in het rouwproces
 • Versterken van motivatie en zoekgedrag
 • Vergroten van zelfvertrouwen
 • Versterken van vertrouwensrelatie
 • Verbinding leggen tussen intake en bemiddeling

Inhoud van de training:

 • Sollicitatie-ervaringen en leerdoelen in kaart brengen
 • Recente arbeidsmarktontwikkeling bespreken (zelfanalyse en persoonlijk profiel)
 • Sollicitatievaardigheden (vacatureanalyse, CV, sollicitatiebrief, gebruik van internet, etc.)
 • Oefenen van sollicitatiegesprekken met behulp van video

De intakegesprekken en de mobiliteitstraining dienen als basis voor de verdere begeleiding en bemiddeling. Deze begeleiding kan zowel individueel als groepsgewijs plaatsvinden.

Individuele begeleiding

We komen nu tot een concreet plan van aanpak om tot een passende baan voor u te komen.

De individuele begeleiding is opgebouwd uit 3 delen:

 • Zelfanalyse
 • Marktanalyse
 • Marktbenadering

Zelfanalyse

Hier staat centraal: Wie ben ik en Wat kan ik.

Onderwerpen en opdrachten die hierbij aan de orde komen zijn: Uitgebreide loopbaantest, onderzoek naar kennis, vaardigheden en persoonlijkheid. Dit wordt gedaan met verschillende oefeningen en opdrachten. Onder andere komen aan de orde: Het benoemen van sterke eigenschappen, inventariseren van successen, kernkwaliteiten benoemen, bepalen van loopbaanwaarden, inventariseren van werkvoorwaarden, carrière-ankers, en werkaanpak.

Dit resulteert in het maken van een persoonsprofiel. Een overzicht van eigenschappen, vaardigheden, opleiding, werkervaring en wensen.

Marktanalyse

Vervolgens komt aan de orde welke functies en organisaties het meest passend zijn voor u. Dit gebeurt door middel van het analyseren van gewenste functies, het analyseren van advertenties en het voeren van netwerkgesprekken. Bij de functieanalyse wordt antwoord verkregen op de vraag: Welke functie past het best bij mij als persoon en bij welke organisatie zou ik willen werken? Deze fase wordt afgesloten met een persoonlijk zoekprofiel. Zodoende wordt antwoord verkregen op de vraag: Wat wil ik?

Resultaat: U heeft inzicht in wie u bent (persoonlijk en professioneel) en wat u kunt en wilt..

Marktbenadering

Het doel van deze fase is het vinden van een passende baan. U wordt actief ondersteund bij sollicitatie- en netwerkactiviteiten. Jacqueline van Vreden bureau voor training en coaching heeft geautoriseerde toegang tot zoekprogramma’s op internet. Om een passende baan te vinden kunt u gebruik maken van het uitgebreide (Twentse) netwerk van Jacqueline van Vreden bureau voor training en coaching.

Met behulp van vacatureanalyses wordt ondersteuning geboden bij het opstellen van gerichte sollicitatiebrieven en een Curriculum Vitae. Daarnaast worden sollicitatiegesprekken en netwerkgesprekken geoefend en voorbereid.

Voorts bieden wij u de mogelijkheid deel te nemen aan themabijeenkomsten.

Deze themabijeenkomsten worden georganiseerd voor de groepen uit de mobiliteitstrainingen. De thema’s worden mede door de groep bepaald.

Kenmerkend voor de themabijeenkomsten zijn:

 • Uitwisselen van ervaringen
 • Uitwisselen van vacatures en tips
 • Deelnemers spreken elkaar aan op houding en gedrag

Voorbeelden van themabijeenkomsten:

 • Netwerken
 • Psychologische tests
 • Het arbeidsvoorwaardengesprek
 • Rechtspositionele aspecten/arbeidsovereenkomsten

Voordelen

De voordelen van Jacqueline van Vreden bureau voor training en coaching op een rijtje:

 • Ervaren en professionele adviseurs
 • Op maat gesneden begeleiding
 • Persoonlijk contact
 • Een vast aanspreekpunt
 • Meer dan 20 jaar ervaring
 • Groot netwerk in Twente