Training

Training op maat

Uitgangspunt bij trainingen is de gewenste ontwikkeling van de organisatie en het individu. Een training wordt altijd op maat gemaakt. Ik ga met u als opdrachtgever in gesprek over de gewenste output van de training en besteed veel aandacht aan het formuleren en bereiken van leerdoelen.

Met de deelnemers vindt, voorafgaand aan de training, een persoonlijk intakegesprek plaats. Tijdens de training wordt veel aandacht besteed aan uitbreiden van kennis en ervaring en het oefenen van het geleerde in de trainingsgroep. Na afloop wordt er geëvalueerd en worden er afspraken gemaakt over de ‘verankering’ van de verworven kennis.

Voorbeelden van trainingen die Jacqueline van Vreden bureau voor training en coaching heeft gegeven:

  • Leiderschap (voor managers)
  • Functioneringsgesprekken
  • Samenwerking en teamvorming
  • Communicatie
  • Mobiliteit en loopbaanontwikkeling
  • Persoonlijke effectiviteit
  • Intervisie