Inzicht in uzelf en anderen

Krijg een diepgaand inzicht in uzelf en uw collega’s. Ontdek de betekenis van voorkeuren en gedrag. Leer af te stemmen op en verbinding te maken met anderen om zo sterke en effectieve relaties te ontwikkelen.

Hoe werkt het?

Insights Discovery gebruikt een eenvoudig en toegankelijk kleurenmodel om inzicht te krijgen in de unieke persoonlijke voorkeuren van mensen. We meten deze voorkeuren aan de hand van een korte online vragenlijst. De antwoorden daarop resulteren onder meer in een persoonlijk profiel van tenminste 20 bladzijden, waarin de individuele kwaliteiten en ontwikkelpunten in kaart worden gebracht. Het profiel laat zien dat individuele personen, teams en organisaties aan kracht kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te onderkennen en te waarderen.

Wat levert het op?

Insights Discovery helpt u om in kaart te brengen wie u bent en hoe u reageert op mensen en situaties. Dankzij de diepgang van het model kan Discovery u naar verrassende nieuwe inzichten leiden. Of het nu gaat om individuele coachingstrajecten en teamontwikkeling of om het versterken van verkoop- en leiderschapsvaardigheden, de mogelijkheden zijn eindeloos.

Insights Discovery® is een instrument voor persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling, waarmee mensen meer inzicht in zichzelf en anderen krijgen. Jacqueline van Vreden, bureau voor training en coaching gebruikt Insights Discovery® onder andere voor persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en het creëren van een gezamenlijke ‘Insights-taal’ bij cultuurverandering.