Nou, het nieuwe jaar is voor mij weer goed begonnen. In het kader van een andere organisatiestructuur, moeten wij als leidinggevenden deelnemen aan een assessment. Er is duidelijk aangegeven dat er geen mensen weg moeten, maar toch maak ik me zorgen. Hoe kan ik me voorbereiden?

In jouw vraag zit angst over de toekomt. Omdat er duidelijk gezegd is dat er geen mensen weg moeten, zou ik je aanraden te ontspannen. Ik ken veel bedrijven waar dit speelt. Als gevolg van veranderende omstandigheden in de markt verandert de organisatie. Ik denk dat het altijd goed is te weten, welk potentieel er in huis is en wat ieders sterke punten zijn. Dit is essentieel voor de ontwikkeling van een organisatie. Een sterkte-zwakteanalyse van het hele management helpt hierbij. Zie het als een hulpmiddel om helder te krijgen op welke plek jij met jouw talenten en sterke punten in de nieuwe structuur het best tot je recht komt en om duidelijk te krijgen welke competenties meer ontwikkeld kunnen worden.

Natuurlijk is een goede voorbereiding belangrijk. Daarom hierbij een aantal tips.
Grofweg bestaat een assessment uit vier onderdelen: Intelligentietest, persoonlijkheidsvragenlijst, interview en praktijksimulatie. Het duurt meestal een halve tot een hele dag. Veel testen kunnen webbased worden afgenomen en het invullen duurt meestal niet lang. De intelligentietest meet ruimtelijk inzicht, verbale en cijfermatige capaciteiten en analytisch inzicht. Ze hebben de beste voorspellende waarde voor succes in het werk en geven aan op welk niveau je functioneert. Ter voorbereiding zou je op internet eens kunnen kijken naar de intelligentietests, om even weer de algemene denkregels te oefenen.

Daarnaast worden er persoonlijkheidsvragenlijsten afgenomen. Hier zijn geen goede of foute antwoorden mogelijk. Aan de hand van (online) vragenlijsten wordt een beeld gevormd van je persoonlijkheid.

Het interview vindt plaats met de psycholoog die ook het rapport over jou schrijft. Je kunt je voorbereiden op dit gesprek door stil te staan bij jezelf en je loopbaan. Het interview zelf is niet letterlijk een psychologisch meetinstrument, maar is wel een belangrijk onderdeel van de assessmentdag.

De praktijksimulaties staan ook wel bekend als het rollenspel. De meeste mensen zien hier tegenop, maar uit ervaring weet ik dat dit onderdeel een goede indruk geeft van specifieke vaardigheden en competenties. Het kan gaan om een rollenspel waarbij je een verkoopgesprek, functioneringsgesprek of een presentatie moet houden. Het belangrijkste is altijd goed te luisteren en door te vragen. Essentieel in alle gevallen om tot een goede probleemanalyse te komen. Zoals ik al aangaf, ga er ontspannen, uitgerust en goed gekleed naar toe. En sta er zo open en positief mogelijk in, dat is in alle situaties een goed begin.

Eerder verschenen in Tubantia