Noem het voortschrijdend inzicht of verstand dat met de jaren komt, maar als ik eerlijk ben, ben ik in heel veel opzichten nauwelijks veranderd. De punten die ik ter verbetering aangedragen kreeg in mijn eerste functioneringsgesprek, nu 23 jaar geleden, zijn tijdens mijn werkzame leven in loondienst niet meer van het beoordelingsformulier af geweest. Ik ben niet goed in de administratie. Nu ik al jaren zelfstandig werk weet ik ook dat daar mijn sterkste kant niet ligt. Een troost, ik heb me erbij neergelegd en kan er mee omgaan, of ik besteed het uit.
Een vraag die mij vaak gesteld wordt in coaching- en of trainingsopdrachten is of competenties te ontwikkelen zijn. Neem het voorbeeld van Jan Peter. Hij heeft, in het kader van zijn benoeming in een management functie deelgenomen aan een assessment. De uitslag was positief, er waren voldoende aanknopingspunten en op een groot aantal noodzakelijke competenties scoorde hij goed. Maar wat komt Jan Peter nog tekort om een uitstekende manager te worden en waar moet hij nog aan werken? Allemaal vanuit de achterliggende gedachte dat iedereen in nagenoeg alles bekwaam kan worden en dat de zwakke punten de meeste noodzaak of ruimte voor groei bieden. Maar is dat ook zo?? Bij mijzelf in ieder geval niet.
Het zal u als lezer dan ook niet verbazen dat ik veel meer zie in de waarderende benadering. Hierin ga je uit van de kwaliteiten en talenten die je hebt. Een sterke persoongerichte benadering die begint bij het in beeld krijgen van je sterke punten. Onderzoek toont aan dat mensen moeilijk in beweging komen of gaan leren wanneer ze gewezen worden op hun zwakke punten, terwijl ze juist ‘in hun kracht’ komen wanneer ze op zoek gaan naar hun talenten. Best lastig, want je bent je vaak niet bewust van datgene waar je goed in bent. Dat gaat je vaak gemakkelijk af, dus zo heel bijzonder kan dat niet zijn, is dan de gedachte. Maar ga op zoek naar je talenten, de wisselwerking tussen datgene wat je goed kunt, waar je aanleg voor hebt, en waar je plezier aan beleeft. Daar zit de meeste ruimte voor groei. Stel jezelf vragen stellen als; waar ben je goed in, wat doe je graag en hoe kun je die talenten het beste inzetten in je functie of breder, voor de organisatie?
Zoals FNV voorzitter Agnes Jongerius zo mooi aangaf in een recent interview. ‘ Als ik mijzelf vergeleek met mijn voorganger Lodewjk de Waal, dan zag ik dat hij vlijmscherp was in het publieke debat. Hij kon zijn tegenstanders echt helemaal klem zetten. Die gave heb ik niet. Dus ik moest mijn zekerheid ergens anders aan ontlenen. Ik ben empathisch. Ik kan grote groepen mensen verbinden’.
Mevrouw Jongerius heeft haar tijd dus niet besteed aan diverse cursussen op het gebied van debatteren maar zette haar eigen kracht en talent in voor de organisatie. De FNV mocht vorig jaar 2% nieuwe leden verwelkomen. Hoe zou dat komen?

Jacqueline van Vreden

Eerder verschenen in Tubantia